Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP

W każdym zakładzie pracy obowiązują instrukcje dotyczące BHP. Obejmują one szereg informacji i wskazówek związanych z zagrożeniami, jakie występują na danym stanowisku. Przygotowanie, a następnie zapoznanie pracowników z tymi regulacjami to jeden z obowiązków pracodawców. Często jednak potrzebują oni wsparcia merytorycznego w zakresie opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących BHP. W tym zakresie możesz liczyć na nas!

Zajmujemy się weryfikowaniem zapisów przygotowanych przez pracodawców lub kierowników, brygadzistów, mistrzów. Po pozytywnym zaopiniowaniu wiesz już, że dokument jest prawidłowo przygotowany i możesz go zatwierdzić.

 

Co zawierają instrukcje BHP?

Instrukcje BHP są tworzone konkretnie dla danego stanowiska. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie czynniki ryzyka zostały w nich uwzględnione i opisane wraz z zasadami postępowania w razie wypadku. Dlatego do ich przygotowania wyznaczani są pracownicy kierujący zespołami i dysponujące odpowiednim zasobem wiedzy, nie tylko teoretycznej. My oferujemy konsultacje w zakresie opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących BHP, które zawierają m.in. informacje o:

  • procesach technologicznych,
  • zagrożeniach zdrowia,
  • sposobie obsługi maszyn i postępowaniu w razie awarii,
  • postępowaniu z substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi,
  • zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Ważne jest nauczenie pracowników, jak postępować w codziennej pracy, a szczególnie, co robić w razie awarii maszyny, wybuchu czy wycieku substancji toksycznych. Jeżeli potrzebujesz w tym zakresie pomocy – zapraszamy do kontaktu.

 

 

Plany bhp