obsługa firm w zakresie BHP

Obsługa firm w zakresie BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zakres wiedzy oraz umiejętności, jakie powinien przyswoić każdy pracownik. Bez względu na piastowane stanowisko czy branżę, w jakiej działa firma – szkolimy z zasad BHP, a także zajmujemy się oceną ryzyka zawodowego i analizą stanu BHP.

Kompetencja i rzetelność – profesjonalna obsługa BHP w firmach

Szkolenie BHP pracowników

Szkolenia BHP przeprowadzamy dla pracowników zatrudnionych przez małe, średnie i duże firmy działające na terenie Lubawy oraz całej Polski. Zakres tematyczny dopasowujemy do konkretnego sektora oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku.

Widłowy wózek
Notowanie w zeszycie

Analiza stanu BHP

Przeprowadzamy wnikliwą i kompleksową analizę stanu BHP, aby sprawdzić, czy dany zakład pracy przestrzega obowiązujących zapisów oraz wciela je w życie. Zleć nam wewnętrzny audyt w firmie, abyś miał pewność, że w razie kontroli zewnętrznej nie narazisz się na sankcje.

Ocena ryzyka zawodowego

Wystawiamy ocenę ryzyka zawodowego, z jakim związane jest prowadzenie działalności na danym obszarze i piastowanie konkretnego stanowiska. Dzięki temu możemy wdrażać działania minimalizujące ryzyko wystąpienia wypadków oraz zdarzeń losowych w środowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego