Bieżące informowanie o zagrożeniach występujących w zakładzie

Już od 1991 roku na pracodawcy ciąży obowiązek informowania pracowników o czynnikach ryzyka, jakie występują na ich stanowiskach pracy. Bieżące informowanie o zagrożeniach występujących w zakładzie można zlecić specjalistom z zakresu BHP. Okazuje się bowiem, że zagrożenia mogą się zmieniać, np. wraz z wprowadzeniem nowych metod produkcji, materiałów, substancji toksycznych czy procesów. Jako zleceniodawca musisz:

  • ocenić zagrożenie i opisać je w stosownej dokumentacji wraz z informacją o tym, jakie środki zapobiegawcze są stosowane,
  • wdrożyć skuteczny system ochrony,
  • na bieżąco informować o zagrożeniach występujących w zakładzie,
  • konsultować z pracownikami wszystkie działania, jakie podejmujesz dla bezpieczeństwa.

Jak widzisz zakres obowiązków wynikających z prawa pracownika do dostępu do informacji jest bardzo rozbudowany. Niedopełnienie ich może mieć poważne konsekwencje finansowe w razie kontroli lub stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zlecając nam te zadania zaoszczędzasz sporo czasu. Zatrudnienie firmy zewnętrznej na zasadzie outsourcingu często jest bardziej opłacalne.

 

Informowanie o czynnikach ryzyka

Zakres informacji dotyczących czynników ryzyka nie został dokładnie zdefiniowany. To dlatego, że są one inne na różnych stanowiskach pracy. Przykładowo osoba, która obsługuje maszynę musi poznać jej budowę oraz instrukcję postępowania w razie awarii, z kolei pracujący z toksycznymi substancjami powinien mieć świadomość zagrożenia wybuchem. Informacje o wypadkach w zakładzie pracy na przestrzeni ostatnich lat mogą być pomocne przy tworzeniu kursu dla pracowników.

 

Szkolenie BHP