Ocena ryzyka zawodowego

Niemal na każdym stanowisku występują czynniki stwarzające potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. Dobrze wykonana ocena ryzyka zawodowego to priorytet, jeśli chcesz prawidłowo chronić swoich pracowników. Wiemy jednak, że wykonanie tego zadania jest niemal niemożliwe bez znajomości przepisów.

Na szczęście poszukiwanie szkodliwych czynników możesz zlecić specjalistom z naszej firmy. Opracowujemy je i dokumentujemy, ale na tym nie koniec. Dzięki kompleksowo zebranym, rzetelnym informacjom jesteśmy w stanie zaplanować działania zmierzające do poprawienia komfortu, bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie. Zaufaj naszemu doświadczeniu!

 

Analiza czynników szkodliwych

Inne czynniki zagrażają mechanikowi samochodowymi, a z innym ryzykiem muszą zmierzyć się pracownicy administracji czy służby zdrowia. My przeprowadzamy analizę, biorąc pod uwagę:

  • strukturę zatrudnienia,
  • charakter działalności,
  • zakres obowiązków na danym stanowisku,
  • sprzęt, jaki obsługuje pracownik,
  • procesy i procedury, w jakich bierze udział osoba zatrudniona,
  • osobiste predyspozycje pracownika do realizowania powierzonych czynności,
  • rodzaj materiałów, z jakimi pracuje zatrudniony.

Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się zawsze i każdemu. Ocena ryzyka zawodowego ma na celu zebranie wszystkich możliwych sytuacji losowych oraz takich, wynikających z zaniedbań, a następnie opracowanie skutecznych metod ich zwalczania. Tam, gdzie niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie czynników szkodliwych (np. substancji toksycznych czy pracy w wysokich temperaturach) wdrażamy procedury redukujące ryzyko wypadków.

 

Budowa budynku